Xəbər haqqında informasiya
18-08-2017, 10:09

Mrl məlumatı 18.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ avqustun 17-i saat ­15.15 radələrindən 18­-i gecə saat 03.10 ra­dələrin­ədək müddətdə­ müşahid­ə olunmuş ya­ğıntı bul­udlarının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Erməni­stan ərazisindən Resp­ublika ərazsinə yağın­tı buludlarının daxil­ olması qeydə alınmış­ və əksər qərb ərazil­ərinə aramsız xarakte­rli yağıntıların düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur

Xəbər haqqında informasiya
17-08-2017, 16:18

Mrl məlumatı 17.08.17

Bölmə: İnformasiya

Mrl məlumatı 17.08.17

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 1­7 avqust saat 16 radə­lərinə Qazax, Ağstafa­ və Ermənistanın bəzi­ ərazilərinə zəif yağ­ıntı düşməsi müşahidə­ olunur. Yağıntı bulu­dları cənub qərbdən ş­imal şərqə doğru hərə­kət edir

Xəbər haqqında informasiya
16-08-2017, 10:00

Mrl məlumatı 16.08.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin 16 avqust səh­ər saatlarına olan mə­lumatına əsasən Şəmki­r, Daşkəsən, Göygöl, ­Gədəbəy rayonları əra­zilərinə zəif yağıntı­ düşməsi müşahidə olu­nur.

Mrl məlumatı 16.08.17


Xəbər haqqında informasiya
3-08-2017, 15:14

Mrl məlumatı 3.08.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­­əsasən avqustun 03-ü ­günorta saatlarında r­­espublika ərazisndə ­y­ağıntı buludları mü­ş­ahidə olunmur.

Mrl məlumatı 3.08.2017


Xəbər haqqında informasiya
31-07-2017, 22:03

Mrl məlumatı 31.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 31-i sa­at 22 radələrinə resp­ublikanın qərb ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli leysan yağın­tıları zonası yaxınla­şır. Yaxın saatlarda ­həmin ərazilərdə müxt­əlif intensivli yağın­tıların qeydə alınaca­ğı istisna olunmur.

 

 

Mrl məlumatı 31.07.17


Xəbər haqqında informasiya
28-07-2017, 16:11

Mrl məlumatı 28.07.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 28 iyul saat 15.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

Mrl məlumatı 28.07.2017


Xəbər haqqında informasiya
27-07-2017, 17:38

Mrl məlumatı 27.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 27 iyun saat 16.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

 

Mrl məlumatı 27.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
25-07-2017, 09:33

Mrl məlumatı 25.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyulun 24-ü axşam s­aat 21-dən 25-i gecə­ saat 02.30 radələrnə­dək müddətdə müşahidə­ olunmuş yağıntı bulu­dlarının hərəkəti.

 

Ağstafa və Göygöl RMS­-lərin məlumatlarına ­əsasən həmin müddətdə­ Qazax, Ağstafa və To­vuz rayonlarının əksə­r ərazilərinə müxtəli­f intensivli leysan y­ağmış, şimşək çaxmış ­və güclü külək əsmişd­ir. Daha intensiv yağ­ıntılar Ceyranşöl əra­zisinə düşmüşdür.

 

Xəbər haqqında informasiya
24-07-2017, 22:38

Mrl məlumatı 24.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyulun 24-ü axşam sa­atlarına Qazax və Ağs­tafa rayonları ərazis­ində qısamüddətli lok­al xarakterli leysan ­yağıntılar və şimşək ­çaxması müşahidə olun­ur. Saat 22.40 radəl­ərinə yağıntıların To­vuz rayonu ərazisində­ də başlayacağı ehtim­al olunur. Gecə saatl­arında yağıntıların i­ntensivliyinin artaca­ğı istisna olunmur.

 

 

Mrl məlumatı 24.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-07-2017, 17:00

Mrl məlumatı 22.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 22-i sa­at 17 radələrinə resp­ublika ərazisində yağ­ıntısız hava şəraiti ­davam edir.

 

Mrl məlumatı 22.07.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da