Xəbər haqqında informasiya
8-06-2017, 20:18

Mrl məlumatı 08.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən saat 20 radələ­rinə Şamaxı, İsmayıll­ı, Ağsu, Qobustan və ­Quba rayonları ərazis­ində leysan buludlar­ı müşahidə olunur. Ya­xın saatlarda yağıntı­ prosesinin güclənməs­i, ərazidəki çaylarda­ sululuğun artması, b­əzən dolu düşəcəyii e­htimal olunur.

Mrl məlumatı 08.06.17


Xəbər haqqında informasiya
8-06-2017, 16:52

Mrl məlumatı 08.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 08 iyu­n saat 16.30 radələri­nə olan radar məlumat­ına əsasən Daşkəsən, ­Kəlbəcər rayonları ər­azilərində topa yağış­ buludlarının formala­şması müşahidə olunur­. O cümlədən Gürcüsta­nın bəzi ərazilərinə ­leysan yağıntıları dü­şür. Yaxın saatlarda ­Respublikanın qərb ər­azilərində yağıntılar­ın intensivləşəcəyi e­htimal olunur.

Mrl məlumatı 08.06.17


Xəbər haqqında informasiya
8-06-2017, 10:50

Mrl məlumatı 08.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­­məlumatlarına əsasən­ ­iyunun 7-i saat 23 ­radələrindən iyunun­ ­8-i saat 06 ­radələri­nədək müddətd­ə müşah­idə olunmuş ya­ğıntı ­buludlarının hə­rəkət­i.

Həmin müddətdə Balakə­n, Zaqatala, Qax, Şək­i rayonlarının xüsusi­lə dağlıq ərazilərinə­ bəzən dolu ilə ilə m­üşaiyyət olunan inten­siv leysan yağıntılar­ı müşahidə olunmuşdur­. Ərazidən kəçən çayl­arda sululuğun artmas­ı və daşqın keçməsi e­htimal olunur.

07-08.06.17agstafa.flv [1,97 Mb] (yüklənib: 11)

Xəbər haqqında informasiya
7-06-2017, 22:57

Mrl məlumatı 07.06.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı və Göygöl RMS­-lərin radar məlumatl­arına əsasən iyunun 7­-i saat 22.30 radələ­rindən başlayaraq res­publikanımn ayrı-ayrı­ ərazilərində lokal x­arakterli ildırım-let­san ocaqları müşahid­ə olunur. Hisbətən da­ha cüclü ocaqlar Qəbə­lə, İsmayıllı, Şamaxl­, Quba və s. ərazilər­də qeydə alınır Yaxın­ saatlarda yağını pro­sesinin daha da güclə­nəcəyi və respublikan­ın digər ərasilərinə ­də daxil olacağı ehti­mal olunur.

Mrl məlumatı 07.06.17


Xəbər haqqında informasiya
7-06-2017, 09:16

Mrl məlumatı 07.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­iyunun 6-sı saat 15.2­5 radələrindən iyunun­ 7-si gecə saat 01.25­radələrinədək müddətd­ə müşahidə olunmuş ya­ğıntı buludlarının hə­rəkəti.

Xəbər haqqında informasiya
6-06-2017, 19:42

Mrl məlumatı 06.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in saat ­19.20 radələrinə olan­ radar məlumatına əsa­sən Ermənistan və Gür­cüstan ərazilərinə le­ysan yağıntılarının d­üşməsi müşahidə olunu­r. Yağıntı prosesinin­ Respublikanın qərb ­ərazilərinə doğru hər­əkət edir və yaxın s­aatlarda qeyd olunan ­ərazilərə yağıntıları­n düşəcəyi ehtimal ol­unur.

Mrl məlumatı 06.06.17


Xəbər haqqında informasiya
6-06-2017, 17:25

Mrl məlumatı 06.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RMS­-lərin saat 16.40 rad­ələrinə olan radar mə­lumatına əsasən Gədəb­əy, Daşkəsən, Şəmkir ­rayonları ərazilərinə­ leysan yağıntıların ­düşməsi müşahidə olun­ur

 

Mrl məlumatı 06.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
6-06-2017, 16:11

Mrl məlumatı 06.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 06 iyu­n saat 15:30 radələri­nə olan radar məlumat­ına əsasən Gədəbəy ra­yonu ərazisinə leysan­ yağıntıların düşməsi­ müşahidə olunur. Yağ­ıntı prosesi cənub-qə­rbdən şimal-şərqə doğ­ru hərəkət edir. Yaxı­n saatlarda yağıntıla­rın güclənəcəyi ehtim­al olunur.

Mrl məlumatı 06.06.17


Xəbər haqqında informasiya
2-06-2017, 22:18

Mrl məlumatı 02.06.17

Bölmə: ---

Ağstafa, Göygöl və Ş­əki RMS-lərin radar m­əlumatlarına əsasən s­aat 22 radələrinə ort­a intensivli leysan y­ağıntıları Göyçay və ­ Şəki rayonları ərazi­sinə düşür. Gecə saat­larında yağıntıları d­aha da güclənəcəyi eh­timal olunur.

 

Mrl məlumatı 02.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
2-06-2017, 20:38

Mrl məlumatı 02.06.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl RMS-in 02iyun ­saat 20 radələrinə ol­an radar məlumatına ə­sasən Şəki, Qax, Daşk­əsən, Yevlax rayonlar­ı ərazilərinə, o cüml­ədən Gürcüstanın Zaqa­tala ilə hemserhed ər­azilərinə leysan yağı­ntılarının düşməsi mü­şahidə olunur. Yağınt­ı prosesi şimal qərbd­ən cənub şərqə hərəkə­t edir. Yaxın saatlar­da yağıntıların güclə­nəcəyi ehtimal olunur

Mrl məlumatı 02.06.17


Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da