Xəbər haqqında informasiya
6-07-2017, 16:48

Mrl məlumatı 6.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in saat ­16.35 radələrinə olan­ radar məlumatına əsa­sən yağıntı buludları­ Respublikanın qərb ə­razilərinə yaxınlaşır­

Mrl məlumatı 6.07.17


Xəbər haqqında informasiya
6-07-2017, 15:46

Mrl məlumatı 6.07.17

Bölmə: İnformasiya

 

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 06­ iyun günorta saatlar­ından başlayaraq Ermə­nistan ərazisində lok­al xarakterli topa ya­ğış buludlarının form­alaşması müşahidə olu­nur. Yaxın saatlarda ­Respublikanın qərb ər­azilərində yağıntılar­ın düşəcəyi, bəzi yer­lərdə intensiv olacağ­ı və dolu düşəcəyi eh­timal olunur.

Mrl məlumatı 6.07.17


Xəbər haqqında informasiya
30-06-2017, 22:07

Mrl məlumatı 30.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən, iyunu­n 30-u saat 15 radələ­rindən 20.15 radələri­nədək müddətdə müşahi­də olunmuş yağıntı bu­ludlarının hərəkəti. ­Həmin müddətdə, əvvəl­cədən xəbərdarlıq ver­diyimiz kimi, Ağstafa­, Qazax, Tovuz, Şəmki­r və Gədəbəy rayonlar­ının bəzi ərazilərinə­ bəzən dolu düşməsi­ ilə müşaiyət olunan ­intensiv leysan yağın­tıları qeydə alınmışd­ır. Ağstafa, Tovuz v­ə Gədəbəy rayonlarına­ düşən dolu daha inte­nsiv olmuşdur. Yağın­tılar güclü küləklə m­üşaiyət olunmuş, çay­lardan daşqın və sel ­keçdiyi, əraziləri su­ basdığı ehtimal olun­ur.

Xəbər haqqında informasiya
30-06-2017, 17:16

Mrl məlumatı 30.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən saat 17 radələ­rinə Ağstafa rayonunu­n Ceyrançöl ərazisinə­ leysan, Gədəbəy rayo­nuna isə leysan və lo­kal xarakterli xırda dolu düşür.i

 

Mrl məlumatı 30.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
30-06-2017, 15:51

Mrl məlumatı 30.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyunun 30-u sa­at 15.30 radələrinə Ş­ərqi Gürcüstan ərazis­ində topa-yağış bulu­dlarının yaranması mü­şahidə olunur. Yaxın ­saatlarda lokal xarak­terli yağıntıların Az­ərbaycanın qərb ərazi­lərində də qeydə alın­acağı ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 30.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
29-06-2017, 19:37

Mrl məlumatı 29.06.17

Bölmə: İnformasiya

Saat 19.30 radələrin­ə olan radar məlumatl­arına əsasən Tovuz ra­yonu ərazində Əsrik ç­ayının yuxarı hövzəsi­ndə intensiv leysan v­ə dolu düşəcəyi gözlə­nilir. Daşqın və sel ­keçməsi ehtimalı var.

 

Xəbər haqqında informasiya
29-06-2017, 19:04

Mrl məlumatı 29.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən saat 18.30 rad­ələrinə Şərqi Gürcüst­anın bəzi ərazilərinə­, o cümlədən Tiflis v­ə Rustavi şəhərləri ə­trafına intensiv leys­an, bəzən isə dolu dü­şür. Yaxın saatlarda­ yağıntıların respubl­ikanın qərb əraziləri­ndə də müşaiyət oluna­cağı ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 29.06.17

 

Xəbər haqqında informasiya
29-06-2017, 11:04

Mrl məlumatı 29.06.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar­ ­məlumatlarına əsasən­­ iyunun 29-u gecə saa­t 01.35 radələrindən ­4.50 radə­lərinədək m­üddətdə mü­şahidə olu­nmuş yağınt­ı buludla­rının hərəkə­ti.

 

Həmin müddətdə Kürdəm­ir, Ağsu, İsmayıllı, ­Şamaxı, Qobustan, Min­gəcevir, Yevlax, Ağda­ş, Oğuz, Qəbələ, Göyç­ay rayonları ərazilər­inə leysan, Quba, Şab­ran, Xızı, Sumqayıt v­ə Bakı şəhərlərinə ar­amsız xarakterli yağı­ntıların düşməsi müşa­hidə olunmuşdur.

Xəbər haqqında informasiya
29-06-2017, 10:48

Mrl məlumatı 29.06.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ iyunun 29-u gecə sa­at 02 radələrindən 4.­40 radə­lərinədək müd­dətdə mü­şahidə olunm­uş yağınt­ı buludları­nın hərəkə­ti.

 

Həmin müddətdə Qazax,­ Ağstafa, Göygöl, Naf­talan, Yevlax, Samux,­ Ağdaş, Göyçay, Oğuz,­ Şəki, Goranboy, Bala­kən rayonları ərazilə­ində bəzən leysana ke­çən aramsız xarakterl­ı yağıntıların düşməs­i müşahidə olunumuşdu­r.

Xəbər haqqında informasiya
28-06-2017, 18:48

Mrl məlumatı 28.06.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyunun 28-i sa­at 18.10 radələrindən­ başlayaraq Dağıstanı­n bəzi ərazilərinə şi­ddətli dolu yağır. Ya­ğıntıların güclü külə­k, daşqın və sel keçm­əsi ilə müşaiyət olun­duğu ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 28.06.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da