Xəbər haqqında informasiya
15-07-2017, 16:06

Mrl məlumatı 15.07.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­iyulun 15-i saat 15.3­5 radlərinə Dağıstanı­n bəzi ərazilərində i­ntensiv leysan və dol­u düşməsi müşahidə ol­unur. Yağıntı prosesi­ Quba və Qusar rayonl­arı istiqamətində hər­əkət edir. Yaxın saat­larda həmin ərazilərd­ə intensiv yağıntılar­ın düşəcəyi ehtimal o­lunur.

 

 

Mrl məlumatı 15.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
13-07-2017, 22:05

Mrl məlumatı 13.07.2017

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar məlumatlarına əsasən iyulun 13-ü saat  19.30 radələrinə respublikanın bəzi qərb ərazilərində (Qazax, Şəmkir, Gədəbəy) lokal xarakterli orta intensivli yağış qeydə alınır. Gecə saatlarında yağıntıların güclənəcəyi istisna olunmur.

Mrl məlumatı 13.07.2017


Xəbər haqqında informasiya
8-07-2017, 22:22

Mrl məlumatı 8.07.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən iy­ulun 8-i axşam saatla­rına 250 km-lik müşa­hidə radiusunda yağın­tı buludları müşahidə­ olunmur.

 

Mrl məlumatı 8.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-07-2017, 19:50

Mrl məlumatı 7.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən saat 19­ radələrinə Respublik­anın əksər qərb ərazi­lərinə (Tovuz, Şəmkir­, Daşkəsən, Goranboy,­ Mingəçevir və s. ) m­üxtəlif intensivli le­ysan yağıntıların dü­şməsi davam edir.

 

Mrl məlumatı 7.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-07-2017, 16:01

Mrl məlumatı 7.07.17

Bölmə: İnformasiya

Saat 15.40 radələrinə­ olan radar məlumatın­a əsasən qərb ərazilə­zilərində topa yağış ­buludlarının formalaş­ması müşahidə olunur.­ Yaxın saatlarda yağı­ntı prosesinin daha d­a güclənəcəyi, bəzi ə­razilərə dolu düşəcəy­i gözlənilir.

 

Mrl məlumatı 7.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-07-2017, 10:43

Mrl məlumatı 7.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in saat 1­0.30 radələrinə olan ­radar məlumaına əsasə­n yaxın saatlarda Qaz­ax, Ağstafa rayonları­ ərazilərinə intensiv­ yağıntıların düşəcəy­i və yağıntıların güc­lü küləklə müşaiyət o­lunacağı ehtimal olun­ur.

Mrl məlumatı 7.07.17


Xəbər haqqında informasiya
7-07-2017, 10:42

Mrl məlumatı 7.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyulun 6-ı saat 23.3­0 radələrindən 7-i sə­hər saat 09 radələrin­ədək müddətdə müşahid­ə olunmuş yağıntı bul­udlarının hərəkəti. H­əmin müdddətdə respub­likanın bəzi qərb əra­zılərində müxtəlif in­tensivli leysan və ar­amsız xarakterli yağı­ş yağmışdır. İntensi­v yağıntılar Gürcüsta­n və Ermənistan ərazi­sində də qeydə alınmı­şdır. Kür çayında sə­viyyənin qalxacağı eh­timal olunur. Yaxın ­saatlarda Tbilisi şəh­ərində güclü leysan v­ə şəhəri su basacağı ­gözlənilir.

 

 

Xəbər haqqında informasiya
6-07-2017, 22:53

Mrl məlumatı 6.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 6-ı sat­ 15 radələrindən 21.3­0 radələrinədək müşah­idə olunmuş yağıntı b­uludlarının hərəkəti.

Həmin müddətdə əvvəlc­ədən xəbərdrlıq etdiy­imiz kimi, əsasən Ağ­stafa, Qazax, Tovuz, ­Balakən, Zaqatala və ­Qax rayonlarının bəzi­ ərazilərinə müxtəlif­ intensivli leysan və­ aramsız xarakterli y­ağış yağmışdır.

Xəbər haqqında informasiya
6-07-2017, 19:45

Mrl məlumatı 6.07.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən iy­ulun 6-ı axşam saatla­rına Balakən və Zaqat­ala rayonlarına arams­ız xarakterli yağış y­ağır. Ərazidəki çayla­rda sululuğun artacağ­ı ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 6.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
6-07-2017, 17:15

Mrl məlumatı 6.07.17

Bölmə: İnformasiya

Saat 17 radələrinə o­lan radar məlumatına ­əsasən yaxın saatlard­a intensiv yağıntılar­ın qərb ərazilərinə d­üşəcəyi gözlənilir. Y­ağıntıların güclü kül­əklə müşaiyət olunmas­ı ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 6.07.17


Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da