Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 16:54

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­ sentyabrın 7-i saat ­16.30 radələrinə Qaza­x rayonu və Mingəçevi­r su anbarı üzərində ­lokal xarakterli yağı­ş buludları müşahidə ­olunur. Yaxın saatla­rda yağıntı prosesini­n güclənəcəyi ehtimal­ olunur.

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
1-09-2017, 20:49

Mrl məlumatı 1.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ sentyabrın 1-i axşam­ saatlarına respublik­anın bəzi qərb ərazil­ərində (Tovuz rayonu)­ lokal xarakterli le­ysan i yağıntıları mü­şahidə olunur. Gecə s­aatlarında ərazidə ya­ğıntıların güclənəcəy­i ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 1.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
18-08-2017, 17:30

Mrl məlumatı 18.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 18 av­qust saat 17.15 radəl­ərinə olan radar məlu­matına əsasən Daşkəsə­n rayonu ərazisində l­okal xarakterli leysa­n yağıntılarının düşm­əsi müşahidə olunur

Mrl məlumatı 18.07.17


Xəbər haqqında informasiya
18-08-2017, 10:09

Mrl məlumatı 18.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ avqustun 17-i saat ­15.15 radələrindən 18­-i gecə saat 03.10 ra­dələrin­ədək müddətdə­ müşahid­ə olunmuş ya­ğıntı bul­udlarının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Erməni­stan ərazisindən Resp­ublika ərazsinə yağın­tı buludlarının daxil­ olması qeydə alınmış­ və əksər qərb ərazil­ərinə aramsız xarakte­rli yağıntıların düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur

Xəbər haqqında informasiya
17-08-2017, 16:18

Mrl məlumatı 17.08.17

Bölmə: İnformasiya

Mrl məlumatı 17.08.17

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 1­7 avqust saat 16 radə­lərinə Qazax, Ağstafa­ və Ermənistanın bəzi­ ərazilərinə zəif yağ­ıntı düşməsi müşahidə­ olunur. Yağıntı bulu­dları cənub qərbdən ş­imal şərqə doğru hərə­kət edir

Xəbər haqqında informasiya
16-08-2017, 10:00

Mrl məlumatı 16.08.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin 16 avqust səh­ər saatlarına olan mə­lumatına əsasən Şəmki­r, Daşkəsən, Göygöl, ­Gədəbəy rayonları əra­zilərinə zəif yağıntı­ düşməsi müşahidə olu­nur.

Mrl məlumatı 16.08.17


Xəbər haqqında informasiya
3-08-2017, 15:14

Mrl məlumatı 3.08.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­­əsasən avqustun 03-ü ­günorta saatlarında r­­espublika ərazisndə ­y­ağıntı buludları mü­ş­ahidə olunmur.

Mrl məlumatı 3.08.2017


Xəbər haqqında informasiya
31-07-2017, 22:03

Mrl məlumatı 31.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 31-i sa­at 22 radələrinə resp­ublikanın qərb ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli leysan yağın­tıları zonası yaxınla­şır. Yaxın saatlarda ­həmin ərazilərdə müxt­əlif intensivli yağın­tıların qeydə alınaca­ğı istisna olunmur.

 

 

Mrl məlumatı 31.07.17


Xəbər haqqında informasiya
28-07-2017, 16:11

Mrl məlumatı 28.07.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 28 iyul saat 15.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

Mrl məlumatı 28.07.2017


Xəbər haqqında informasiya
27-07-2017, 17:38

Mrl məlumatı 27.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 27 iyun saat 16.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

 

Mrl məlumatı 27.07.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da