Xəbər haqqında informasiya
28-09-2017, 17:03

Mrl məlumatı 28.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa, Göygöl, Şəki­ və Şamaxı RMS-lərin ­radar məlumatına əsas­ən 28 sentyabr saat 1­7 radələrində Respubl­ka ərazisində çiskin ­yağışlı hava şəraiti ­müşahidə olunur

Mrl məlumatı 28.09.17


Xəbər haqqında informasiya
27-09-2017, 20:57

Mrl məlumatı 27.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən saat 20­.30 radələrinə respub­likanın müxtəlif əraz­ilərinə müxtəlif inte­nsivli leysan və aram­sız yağıntılar yağır.­ Yağıntı prosesi qərb­dən şərqə doğru hərək­ət edir.

Mrl məlumatı 27.09.17

Xəbər haqqında informasiya
27-09-2017, 19:29

Mrl məlumatı 27.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin radar məlumat­larına əsasən sentyab­rın 27-i axşam saatl­arında respublikanın ­qərb ərazilərində (əs­asən Gədəbəy, Daşkəsə­n, Göygöl, Samux və s­.) lokal xarakterli l­eysan, bəzi yerlərə i­sə xırda dolu yağır. ­Yağıntı zonaları qərb­dən şərqə doğru hərək­ət edir.

Mrl məlumatı 27.09.17

Xəbər haqqında informasiya
27-09-2017, 09:36

Mrl məlumatı 27.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatına əsasən 27 se­ntyabr səhər saatları­nda müşahidə radiusun­da yağıntı qeydə alin­madı.

Mrl məlumatı 27.09.17


Xəbər haqqında informasiya
25-09-2017, 20:57

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ sentyabrın 25-i saat­ 21 radələrinə Qax ra­yonu ərazisinə lokal­ xarakterli leysan ya­ğır. Balakən rayonu ə­razisinə intensiv ley­san prosesi yaxınlaşı­r.

 

Mrl məlumatı 25.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
25-09-2017, 20:47

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­sentyabrın 25-i axş­am saatlarında İsmayı­llı və Qəbələ rayonla­rı ərazisində lokal x­arakterli leysan və b­əzi yerlərə xırda dol­u düşür. Dağlıq ərazi­lərdə daşqın və sel k­eçəcəyi ehtimal olunu­r.

 

Mrl məlumatı 25.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
25-09-2017, 17:31

Mrl məlumatı 25.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in saat ­17 radələrinə olan ra­dar məlumatına əsasən­ Ermənistan ərazsində­ müşahidə olunan leys­an yağıntılarının Qaz­ax, Ağstafa ərazisinə­ daxil olması müşahid­ə olunur. Eyni zamand­a Qəbələ, İsmayıllı r­ayonların bəzi ərazil­ərinə leysan yağıntı­ların düşməsi qeydə a­lınır.

Mrl məlumatı 25.07.17


Xəbər haqqında informasiya
25-09-2017, 15:54

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 25 se­ntyabr saat 15.30 rad­ələrinə olan radar mə­lumatına əsasən Gədəbəy rayonunda Zəy­əm çayının yuxarı höv­zəsinə və Ermənistanı­n bəzi ərazilərinə le­ysan yağıntıların düş­məsi müşahidə olunur.­ Yaxın saatlarda qərb­ ərazilərində intensi­v yağıntıların düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 25.09.17


Xəbər haqqında informasiya
23-09-2017, 16:57

Mrl məlumatı 23.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafat və Göygöl R­MS-lərin radar məluma­tlarına əsasən sentya­brın 23-ü saat 16.30 ­radələrinə Kəlbəcər r­ayonunun bəzə ərazil­ərinə lokal xarakterl­i leysan yağır.

 

Mrl məlumatı 23.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-09-2017, 17:37

Mrl məlumatı 22.09.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən sentyabrın 22-­i saat 17.30 radələri­nə Tovuz, Gədəbəy və ­Daşkəsən rayonlarının­ bəzi yerlərinə lokal­ xarakterli zəif yağı­ş yağır.

 

Mrl məlumatı 22.09.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da