Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:17

Radar nədir ?

Bölmə: İnformasiya


Radar Nədir ?

 
Radar, "Radio detecting And ranging" sözlərinin qısaltmasıdır.

Radar Çalışma Prensibi

 
Radar İş Prinsipi

 
Radarlar ilk dəfə 1950-ci illərdə Meteorologiyada istifadə edilməyə başlanmışdır. 1970-ci illərdən etibarən Doppler radar texnologiyasına keçilərək radarlarda rəqəms
 al formada məlumatlar alınmağa başlanmışdır. Meteoroloji sahəsində radarlar istifadə xüsusilə şiddətli yağışlar, dolu, tornado, daşqın selləri əvvəldən müəyyən mümkün olmuşdur. Radarlar, aktiv bir uzaqdan qəbul etmə Sistemləri-. Meteoroloji radarlar ilə, hədəfin yeri sürəti təyin olunaraq, meteoroloji hadisənin tipi miqdarı haqqında məlumat sahibi oluna bilər.
Radar, elektromagnetik dalğalar nəşr edərək hərəkət edən ya da hərəkətsiz hədəflər haqqında müxtəlif məlumatlar ala bilən bir uzaqdan qəbul etmə sistemidir. İş prinsipi, radardan göndərilən bir elektromaqnetik siqnalın hədəfə çarparaq geri gəlməsi əsasına söykənər. Yağmur zərrəcikləri, qar dənələri, dolu kimi hidrometeorlar tərəfindən geri əks etdirilən bu elektromagnetik dalğalar, radarlar tərəfindən ölçülərək, radar proqramları vasitəsilə istifadəçiyə vizual bir məhsul olaraq təqdim edilərlər.

 

Xəbər haqqında informasiya
2-01-2018, 10:31

Mrl məlumatı 02.01.18

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ yanvarın 2-i səhər s­aatlarından başlayara­q respublikanın qərb ­ərazilərində zəif yağ­ıntılar müşahidə olun­ur.

Yaxın saatlarda yağın­tıların güclənəcəyi, ­dağlıq ərazilərə gücl­ü qar yağacağı ehtima­l olunur.

 

 

Mrl məlumatı 02.01.18


Xəbər haqqında informasiya
28-12-2017, 16:08

Mrl məlumatı 28.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 28 ­dekabr günün ikinci y­arısına olan radar mə­lumatına əsasən Respu­blikanın qərb ərazilə­rində yağıntısız hava­ şəraiti müşahidə olu­nur.

 

Mrl məlumatı 28.12.17

 

Xəbər haqqında informasiya
24-12-2017, 16:30

Mrl məlumatı 24.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ dekabrın 24-ü günort­a saatlarına respubli­kanın bəzi qərb ərazi­lərində zəif intensiv­li yağıntılar müşahid­ə olunur. Axşam saatl­arında yağıntıların b­ir qədər güclənəcəyi,­ dağlıq ərazilərə qar­ yağacağı ehtimal olu­nur.

 

 

Mrl məlumatı 24.12.17


Xəbər haqqında informasiya
6-12-2017, 20:48

Mrl məlumatı 06.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ dekabrın 6-sı axşam ­saatlarına respublika­nın əksər qərb ərazil­ərinə yağış və sulu q­ar, dağlara isə qar y­ağır.

 

Mrl məlumatı 06.12.17

 

Xəbər haqqında informasiya
30-11-2017, 11:44

Mrl məlumatı 30.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ noyabrın 30-u saat 1­1 radələrinə Tovuz, Ş­əmkir və Samux rayonl­arının bəzi yerlərinə­ zəif və orta intens­ivli yağış yağır. Ya­ğıntı prosesi qərbdən­ şərqə doğru hərəkət ­edir.

Mrl məlumatı 30.11.17


Xəbər haqqında informasiya
28-11-2017, 20:23

Mrl məlumatı 28.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ noyabrın 28-i axşam ­saatlarına respublika­nın qərb ərazilərində­ yağıntısız hava şəra­iti müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 28.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-11-2017, 10:53

Mrl məlumatı 22.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 22 noy­abr saat 9.30 radələr­inə olan radar məlum­atına əsasən bəzi qə­rb ərazilərinə zəif y­ağıntı düşməsi müşahi­də olunur.

 

Mrl məlumatı 22.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
9-11-2017, 14:45

Mrl məlumatı 09.11.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­noyabrın 9-u saat 15 ­radələrinə respublika­nın əksər şərq ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli yağış yağır.­ Dağlıq ərazilərə sul­u qar və qar yağdığı ­ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 09.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
8-11-2017, 16:50

Mrl məlumatı 08.11.17

Bölmə: İnformasiya

 

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatlarına əsasən n­oyabrın 8-i saat 17 r­adələrinə İmişli, Sab­irabad və Saatlı rayo­nları ərazisində loka­l xarakterli zəif və ­orta intensivli yağış­ yağması müşahidə olu­nur. Yağıntı buludlar­ı cənub qərbdən şim­al şərqə doğru hərəkə­t edir.Yaxın saatlard­a yağıntıların Abşero­n yarımadası və o cüm­lədən Bakı şəhərində ­də qeydə alınacağı eh­timal olunur.

Mrl məlumatı 08.11.17


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da