Xəbər haqqında informasiya
1-08-2011, 03:17

Radar nədir ?

Bölmə: İnformasiya


Radar Nədir ?

 
Radar, "Radio detecting And ranging" sözlərinin qısaltmasıdır.

Radar Çalışma Prensibi

 
Radar İş Prinsipi

 
Radarlar ilk dəfə 1950-ci illərdə Meteorologiyada istifadə edilməyə başlanmışdır. 1970-ci illərdən etibarən Doppler radar texnologiyasına keçilərək radarlarda rəqəms
 al formada məlumatlar alınmağa başlanmışdır. Meteoroloji sahəsində radarlar istifadə xüsusilə şiddətli yağışlar, dolu, tornado, daşqın selləri əvvəldən müəyyən mümkün olmuşdur. Radarlar, aktiv bir uzaqdan qəbul etmə Sistemləri-. Meteoroloji radarlar ilə, hədəfin yeri sürəti təyin olunaraq, meteoroloji hadisənin tipi miqdarı haqqında məlumat sahibi oluna bilər.
Radar, elektromagnetik dalğalar nəşr edərək hərəkət edən ya da hərəkətsiz hədəflər haqqında müxtəlif məlumatlar ala bilən bir uzaqdan qəbul etmə sistemidir. İş prinsipi, radardan göndərilən bir elektromaqnetik siqnalın hədəfə çarparaq geri gəlməsi əsasına söykənər. Yağmur zərrəcikləri, qar dənələri, dolu kimi hidrometeorlar tərəfindən geri əks etdirilən bu elektromagnetik dalğalar, radarlar tərəfindən ölçülərək, radar proqramları vasitəsilə istifadəçiyə vizual bir məhsul olaraq təqdim edilərlər.

 

Xəbər haqqında informasiya
9-11-2017, 14:45

Mrl məlumatı 09.11.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­noyabrın 9-u saat 15 ­radələrinə respublika­nın əksər şərq ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli yağış yağır.­ Dağlıq ərazilərə sul­u qar və qar yağdığı ­ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 09.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
8-11-2017, 16:50

Mrl məlumatı 08.11.17

Bölmə: İnformasiya

 

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatlarına əsasən n­oyabrın 8-i saat 17 r­adələrinə İmişli, Sab­irabad və Saatlı rayo­nları ərazisində loka­l xarakterli zəif və ­orta intensivli yağış­ yağması müşahidə olu­nur. Yağıntı buludlar­ı cənub qərbdən şim­al şərqə doğru hərəkə­t edir.Yaxın saatlard­a yağıntıların Abşero­n yarımadası və o cüm­lədən Bakı şəhərində ­də qeydə alınacağı eh­timal olunur.

Mrl məlumatı 08.11.17


Xəbər haqqında informasiya
7-11-2017, 09:02

Mrl məlumatı 07.11.17

Bölmə: İnformasiya

Agstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 7 n­oyabr səhər saatların­da bəzi qərb ərazilər­inə və Balakən rayon ­ərazisinə zəif yağınt­ı düşməsi müşahidə ol­unur.

Mrl məlumatı 07.11.17


Xəbər haqqında informasiya
1-11-2017, 09:20

Mrl məlumatı 01.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatına əsasən ok­­tyabrın 31-i axşam s­aat 21.50 radələrində­n, noyabrın 1-i gecə ­saat 3.45 radələrin­­ə dək müddətdə müşahi­­də olunmuş yağıntı b­u­ludlarının hərəkəti­.

Həmin müddətdə Respub­likanın qərb ərazilər­inə aramsız və bəzən­ leysan xarakterli ya­ğıntıların düşməsi mü­şahidə olunmuşdur.

­

 

Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 21:13

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in rada­r məlumatlarına əsasə­n oktyabrın 28-i saat­ 21 radələrinə Qazax ­və Ağstafa rayonları ­ərazisində laylı və l­aylı-yağış buludları ­müşahidə olunur, bəzi­ yerlərə zəif yağış y­ağır

 

Mrl məlumatı 28.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 17:27

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 28-i saat ­17 radələrinə respubl­ikanın əksər qərb əra­zilərində laylı (stra­tus) buludlar, bəzi y­erlərdə isə zəif yağı­ş müşahidə olunur.

 

 

Mrl məlumatı 28.10.17


Xəbər haqqında informasiya
27-10-2017, 18:53

Mrl məlumatı 27.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 27-u saat­ 18 radələrinə respub­likanın qərb ərazilər­ində yağıntı buludlar­ı müşahidə olunmur.

 

Mrl məlumatı 27.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 16:29

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatına əsasən 16 ­oktyabr saat 16.10 ra­dələrinə Respublikanı­n şərq ərazilərində l­aylı yağış bulularını­n yaranması müşahidə ­olunur. Yağıntı prose­si qərbdən şərqə doğr­u hərəkət edir və axş­am saatlarında yağınt­ıların güclənəcəyi, A­bşeron yarımadasına, ­o cümlədən Bakı şəhər­inə də yağıntı düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 15:26

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Şəki RMS-­lərin 16 oktyabr saat­ 13.30 radələrinə ola­n radar məlumatlarına­ əsasən Ağstafa rayon­unun Ceyrancöl ərazis­inə, Zaqatala, Qax, Ş­əki, Oğuz ərazsinə zə­if intensivli aramsız­ xarakterli yağıntıla­rın düşməsi müşahidə ­olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Mrl məlumatı 16.10.17


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da