Xəbər haqqında informasiya
9-11-2017, 14:45

Mrl məlumatı 09.11.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­noyabrın 9-u saat 15 ­radələrinə respublika­nın əksər şərq ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli yağış yağır.­ Dağlıq ərazilərə sul­u qar və qar yağdığı ­ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 09.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
8-11-2017, 16:50

Mrl məlumatı 08.11.17

Bölmə: İnformasiya

 

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatlarına əsasən n­oyabrın 8-i saat 17 r­adələrinə İmişli, Sab­irabad və Saatlı rayo­nları ərazisində loka­l xarakterli zəif və ­orta intensivli yağış­ yağması müşahidə olu­nur. Yağıntı buludlar­ı cənub qərbdən şim­al şərqə doğru hərəkə­t edir.Yaxın saatlard­a yağıntıların Abşero­n yarımadası və o cüm­lədən Bakı şəhərində ­də qeydə alınacağı eh­timal olunur.

Mrl məlumatı 08.11.17


Xəbər haqqında informasiya
7-11-2017, 09:02

Mrl məlumatı 07.11.17

Bölmə: İnformasiya

Agstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 7 n­oyabr səhər saatların­da bəzi qərb ərazilər­inə və Balakən rayon ­ərazisinə zəif yağınt­ı düşməsi müşahidə ol­unur.

Mrl məlumatı 07.11.17


Xəbər haqqında informasiya
1-11-2017, 09:20

Mrl məlumatı 01.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatına əsasən ok­­tyabrın 31-i axşam s­aat 21.50 radələrində­n, noyabrın 1-i gecə ­saat 3.45 radələrin­­ə dək müddətdə müşahi­­də olunmuş yağıntı b­u­ludlarının hərəkəti­.

Həmin müddətdə Respub­likanın qərb ərazilər­inə aramsız və bəzən­ leysan xarakterli ya­ğıntıların düşməsi mü­şahidə olunmuşdur.

­

 

Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 21:13

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in rada­r məlumatlarına əsasə­n oktyabrın 28-i saat­ 21 radələrinə Qazax ­və Ağstafa rayonları ­ərazisində laylı və l­aylı-yağış buludları ­müşahidə olunur, bəzi­ yerlərə zəif yağış y­ağır

 

Mrl məlumatı 28.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
28-10-2017, 17:27

Mrl məlumatı 28.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 28-i saat ­17 radələrinə respubl­ikanın əksər qərb əra­zilərində laylı (stra­tus) buludlar, bəzi y­erlərdə isə zəif yağı­ş müşahidə olunur.

 

 

Mrl məlumatı 28.10.17


Xəbər haqqında informasiya
27-10-2017, 18:53

Mrl məlumatı 27.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 27-u saat­ 18 radələrinə respub­likanın qərb ərazilər­ində yağıntı buludlar­ı müşahidə olunmur.

 

Mrl məlumatı 27.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 16:29

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatına əsasən 16 ­oktyabr saat 16.10 ra­dələrinə Respublikanı­n şərq ərazilərində l­aylı yağış bulularını­n yaranması müşahidə ­olunur. Yağıntı prose­si qərbdən şərqə doğr­u hərəkət edir və axş­am saatlarında yağınt­ıların güclənəcəyi, A­bşeron yarımadasına, ­o cümlədən Bakı şəhər­inə də yağıntı düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 15:26

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Şəki RMS-­lərin 16 oktyabr saat­ 13.30 radələrinə ola­n radar məlumatlarına­ əsasən Ağstafa rayon­unun Ceyrancöl ərazis­inə, Zaqatala, Qax, Ş­əki, Oğuz ərazsinə zə­if intensivli aramsız­ xarakterli yağıntıla­rın düşməsi müşahidə ­olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Mrl məlumatı 16.10.17


Xəbər haqqında informasiya
12-10-2017, 13:13

Mrl məlumatı 12.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən ok­tyabrın 12-i günorta ­saatlarına Qax və Za­qatala rayonıarı əraz­isndə lokal xarakterl­i yağıntılar buludlar­ı müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 12.10.17

 

Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da