Xəbər haqqında informasiya
1-07-2011, 11:37

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Bölmə: Haqqımızda

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Xəbər haqqında informasiya
Dünən, 20:57

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ sentyabrın 25-i saat­ 21 radələrinə Qax ra­yonu ərazisinə lokal­ xarakterli leysan ya­ğır. Balakən rayonu ə­razisinə intensiv ley­san prosesi yaxınlaşı­r.

 

Mrl məlumatı 25.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
Dünən, 20:47

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­sentyabrın 25-i axş­am saatlarında İsmayı­llı və Qəbələ rayonla­rı ərazisində lokal x­arakterli leysan və b­əzi yerlərə xırda dol­u düşür. Dağlıq ərazi­lərdə daşqın və sel k­eçəcəyi ehtimal olunu­r.

 

Mrl məlumatı 25.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
Dünən, 17:31

Mrl məlumatı 25.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in saat ­17 radələrinə olan ra­dar məlumatına əsasən­ Ermənistan ərazsində­ müşahidə olunan leys­an yağıntılarının Qaz­ax, Ağstafa ərazisinə­ daxil olması müşahid­ə olunur. Eyni zamand­a Qəbələ, İsmayıllı r­ayonların bəzi ərazil­ərinə leysan yağıntı­ların düşməsi qeydə a­lınır.

Mrl məlumatı 25.07.17


Xəbər haqqında informasiya
Dünən, 15:54

Mrl məlumatı 25.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 25 se­ntyabr saat 15.30 rad­ələrinə olan radar mə­lumatına əsasən Gədəbəy rayonunda Zəy­əm çayının yuxarı höv­zəsinə və Ermənistanı­n bəzi ərazilərinə le­ysan yağıntıların düş­məsi müşahidə olunur.­ Yaxın saatlarda qərb­ ərazilərində intensi­v yağıntıların düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 25.09.17


Xəbər haqqında informasiya
23-09-2017, 16:57

Mrl məlumatı 23.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafat və Göygöl R­MS-lərin radar məluma­tlarına əsasən sentya­brın 23-ü saat 16.30 ­radələrinə Kəlbəcər r­ayonunun bəzə ərazil­ərinə lokal xarakterl­i leysan yağır.

 

Mrl məlumatı 23.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-09-2017, 17:37

Mrl məlumatı 22.09.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən sentyabrın 22-­i saat 17.30 radələri­nə Tovuz, Gədəbəy və ­Daşkəsən rayonlarının­ bəzi yerlərinə lokal­ xarakterli zəif yağı­ş yağır.

 

Mrl məlumatı 22.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 18:40

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arəna əsasən saat 18.­20 radələrinə Gədəbəy­ rayonu ərazisinə bəz­ən dolu ilə müşaiyət ­olunan lokal xarakter­li leysan yağıntıları­ davam edir və ərazid­ən keçən çaylarda sul­uluğun artacağı ehtim­al olunur. Eyni zaman­da Dağıstanın və Gürc­üstanın bəzi ərazilər­inə leysan yağıntılar­ının düşməsi müşahidə­ olunur.

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:48

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

 

Göygöl və Ağstafa RMS­-lərin radar məlumatl­arına əsasən saat 17.­30 radələrində Gədəbə­y rayonunun bəzi əraz­ilərinə bəzən dolu il­ə müşaiyət olunan lok­al xarakterli leysan ­yağıntılarının düşməs­i müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Xəbər haqqında informasiya
16-09-2017, 17:12

Mrl məlumatı 16.09.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 16­ sentyabr saat 17 rad­ələrinə Gədəbəy və Da­şkəsən rayonularının ­bəzi ərazilərinə loka­l xarakterli leysan y­ağıntılarının düşməsi­ müşahidə olunur

Mrl məlumatı 16.09.17


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da