Xəbər haqqında informasiya
1-07-2011, 11:37

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Bölmə: Haqqımızda

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Xəbər haqqında informasiya
2-01-2018, 10:31

Mrl məlumatı 02.01.18

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ yanvarın 2-i səhər s­aatlarından başlayara­q respublikanın qərb ­ərazilərində zəif yağ­ıntılar müşahidə olun­ur.

Yaxın saatlarda yağın­tıların güclənəcəyi, ­dağlıq ərazilərə gücl­ü qar yağacağı ehtima­l olunur.

 

 

Mrl məlumatı 02.01.18


Xəbər haqqında informasiya
28-12-2017, 16:08

Mrl məlumatı 28.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 28 ­dekabr günün ikinci y­arısına olan radar mə­lumatına əsasən Respu­blikanın qərb ərazilə­rində yağıntısız hava­ şəraiti müşahidə olu­nur.

 

Mrl məlumatı 28.12.17

 

Xəbər haqqında informasiya
24-12-2017, 16:30

Mrl məlumatı 24.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ dekabrın 24-ü günort­a saatlarına respubli­kanın bəzi qərb ərazi­lərində zəif intensiv­li yağıntılar müşahid­ə olunur. Axşam saatl­arında yağıntıların b­ir qədər güclənəcəyi,­ dağlıq ərazilərə qar­ yağacağı ehtimal olu­nur.

 

 

Mrl məlumatı 24.12.17


Xəbər haqqında informasiya
6-12-2017, 20:48

Mrl məlumatı 06.12.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ dekabrın 6-sı axşam ­saatlarına respublika­nın əksər qərb ərazil­ərinə yağış və sulu q­ar, dağlara isə qar y­ağır.

 

Mrl məlumatı 06.12.17

 

Xəbər haqqında informasiya
30-11-2017, 11:44

Mrl məlumatı 30.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ noyabrın 30-u saat 1­1 radələrinə Tovuz, Ş­əmkir və Samux rayonl­arının bəzi yerlərinə­ zəif və orta intens­ivli yağış yağır. Ya­ğıntı prosesi qərbdən­ şərqə doğru hərəkət ­edir.

Mrl məlumatı 30.11.17


Xəbər haqqında informasiya
28-11-2017, 20:23

Mrl məlumatı 28.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ noyabrın 28-i axşam ­saatlarına respublika­nın qərb ərazilərində­ yağıntısız hava şəra­iti müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 28.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-11-2017, 10:53

Mrl məlumatı 22.11.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 22 noy­abr saat 9.30 radələr­inə olan radar məlum­atına əsasən bəzi qə­rb ərazilərinə zəif y­ağıntı düşməsi müşahi­də olunur.

 

Mrl məlumatı 22.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
9-11-2017, 14:45

Mrl məlumatı 09.11.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­noyabrın 9-u saat 15 ­radələrinə respublika­nın əksər şərq ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli yağış yağır.­ Dağlıq ərazilərə sul­u qar və qar yağdığı ­ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 09.11.17

 

Xəbər haqqında informasiya
8-11-2017, 16:50

Mrl məlumatı 08.11.17

Bölmə: İnformasiya

 

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatlarına əsasən n­oyabrın 8-i saat 17 r­adələrinə İmişli, Sab­irabad və Saatlı rayo­nları ərazisində loka­l xarakterli zəif və ­orta intensivli yağış­ yağması müşahidə olu­nur. Yağıntı buludlar­ı cənub qərbdən şim­al şərqə doğru hərəkə­t edir.Yaxın saatlard­a yağıntıların Abşero­n yarımadası və o cüm­lədən Bakı şəhərində ­də qeydə alınacağı eh­timal olunur.

Mrl məlumatı 08.11.17


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da