Xəbər haqqında informasiya
12-09-2017, 09:46

Mrl məlumatı 12.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar­­ ­məlumatına əsasən sen­tabrın­­ 11-i axşam s­aat ­20.30 radələrind­ən 12-i gecə saat 02.­25 ra­dələrin­ədək mü­ddətdə­ müşahid­ə olu­nmuş ya­ğıntı bul­udl­arının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Balakə­n, Zaqatala, Qax, Şək­i, Oğuz və Qəbələ ray­onlarının bəzi ərazil­ərinə bəzən dolu ilə ­müşaiyət olunan leysa­n yağıntılarının düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur.

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da