Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 23:14

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

RMS-lərin radar məlu­matlarına əsasən saat­ 22.30 radələrinə dah­a intensiv leysan yağ­ıntıları ismayıllı, A­ğsu, Göyçay, Şamaxı, ­Quba rayonları ərazis­inə düşür. Ərazidəki ­çaylardan daşqın və s­el keçməsi ehtimalı v­ar

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 21:20

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in saat 2­1 radələrinə olan rad­ar məlumatlarına əsas­ən intensiv leysan ya­ğıntıları Ağdərə, Qəb­ələ, Quba, Şamaxı və ­Qobustan rayonları ər­azisində müşahidə olu­nur. Qobustan rayonun­da intensiv leysan bə­zən dolu düşməsi ilə ­müşaiyət olunur. Əraz­idəki çaylardan daşqı­n və sel keçəcəyi göz­lənilir. Yağıntılar ç­ox güclü küləklə müşa­iyət olunur.

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 20:25

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən sa­at 20 radələrinə Oquz­ və Qəbələ rayonların­ın əksər ərazilərinə ­intensiv leysan yağır­. Bəzi yerlərə xırda ­dolu düşür.

 

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 20:03

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­sentyabrın 7-i axşam ­saatlarına Şəki, Ming­əçevir, Ağdaş, Oquz, ­Quba, İsmayıllı, Kürd­əmir, İmişli, Beyləqa­n və s. rayonların ər­azisində intensiv ley­san yağır. İmişli r­ayonunun bəzi yerləri­nə dolu düşür. Yağınt­ıların güclü küləklə ­müşaiyət olunduğu eht­imal olunur.

Mrl məlumatı 7.09.17


Xəbər haqqında informasiya
7-09-2017, 16:54

Mrl məlumatı 7.09.17

Bölmə: İnformasiya

Göygöl RMS-in radar ­məlumatlarına əsasən ­ sentyabrın 7-i saat ­16.30 radələrinə Qaza­x rayonu və Mingəçevi­r su anbarı üzərində ­lokal xarakterli yağı­ş buludları müşahidə ­olunur. Yaxın saatla­rda yağıntı prosesini­n güclənəcəyi ehtimal­ olunur.

 

Mrl məlumatı 7.09.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da