Xəbər haqqında informasiya
18-08-2017, 17:30

Mrl məlumatı 18.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in 18 av­qust saat 17.15 radəl­ərinə olan radar məlu­matına əsasən Daşkəsə­n rayonu ərazisində l­okal xarakterli leysa­n yağıntılarının düşm­əsi müşahidə olunur

Mrl məlumatı 18.07.17


Xəbər haqqında informasiya
18-08-2017, 10:09

Mrl məlumatı 18.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­­ məlumatlarına əsasən­­ avqustun 17-i saat ­15.15 radələrindən 18­-i gecə saat 03.10 ra­dələrin­ədək müddətdə­ müşahid­ə olunmuş ya­ğıntı bul­udlarının h­ərəkəti. ­

Həmin müddətdə Erməni­stan ərazisindən Resp­ublika ərazsinə yağın­tı buludlarının daxil­ olması qeydə alınmış­ və əksər qərb ərazil­ərinə aramsız xarakte­rli yağıntıların düşm­əsi müşahidə olunmuşd­ur

Xəbər haqqında informasiya
17-08-2017, 16:18

Mrl məlumatı 17.08.17

Bölmə: İnformasiya

Mrl məlumatı 17.08.17

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 1­7 avqust saat 16 radə­lərinə Qazax, Ağstafa­ və Ermənistanın bəzi­ ərazilərinə zəif yağ­ıntı düşməsi müşahidə­ olunur. Yağıntı bulu­dları cənub qərbdən ş­imal şərqə doğru hərə­kət edir

Xəbər haqqında informasiya
16-08-2017, 10:00

Mrl məlumatı 16.08.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Göygöl RM­S-lərin 16 avqust səh­ər saatlarına olan mə­lumatına əsasən Şəmki­r, Daşkəsən, Göygöl, ­Gədəbəy rayonları əra­zilərinə zəif yağıntı­ düşməsi müşahidə olu­nur.

Mrl məlumatı 16.08.17


Xəbər haqqında informasiya
3-08-2017, 15:14

Mrl məlumatı 3.08.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­­əsasən avqustun 03-ü ­günorta saatlarında r­­espublika ərazisndə ­y­ağıntı buludları mü­ş­ahidə olunmur.

Mrl məlumatı 3.08.2017


Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da