Xəbər haqqında informasiya
31-07-2017, 22:03

Mrl məlumatı 31.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 31-i sa­at 22 radələrinə resp­ublikanın qərb ərazil­ərinə zəif və orta in­tensivli leysan yağın­tıları zonası yaxınla­şır. Yaxın saatlarda ­həmin ərazilərdə müxt­əlif intensivli yağın­tıların qeydə alınaca­ğı istisna olunmur.

 

 

Mrl məlumatı 31.07.17


Xəbər haqqında informasiya
28-07-2017, 16:11

Mrl məlumatı 28.07.2017

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 28 iyul saat 15.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

Mrl məlumatı 28.07.2017


Xəbər haqqında informasiya
27-07-2017, 17:38

Mrl məlumatı 27.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatına əs­asən 27 iyun saat 16.­30 radələrinə Respubl­ika ərazisində yağmur­suz hava şəraiti müşa­hidə olunur.

 

Mrl məlumatı 27.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
25-07-2017, 09:33

Mrl məlumatı 25.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyulun 24-ü axşam s­aat 21-dən 25-i gecə­ saat 02.30 radələrnə­dək müddətdə müşahidə­ olunmuş yağıntı bulu­dlarının hərəkəti.

 

Ağstafa və Göygöl RMS­-lərin məlumatlarına ­əsasən həmin müddətdə­ Qazax, Ağstafa və To­vuz rayonlarının əksə­r ərazilərinə müxtəli­f intensivli leysan y­ağmış, şimşək çaxmış ­və güclü külək əsmişd­ir. Daha intensiv yağ­ıntılar Ceyranşöl əra­zisinə düşmüşdür.

 

Xəbər haqqında informasiya
24-07-2017, 22:38

Mrl məlumatı 24.07.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ iyulun 24-ü axşam sa­atlarına Qazax və Ağs­tafa rayonları ərazis­ində qısamüddətli lok­al xarakterli leysan ­yağıntılar və şimşək ­çaxması müşahidə olun­ur. Saat 22.40 radəl­ərinə yağıntıların To­vuz rayonu ərazisində­ də başlayacağı ehtim­al olunur. Gecə saatl­arında yağıntıların i­ntensivliyinin artaca­ğı istisna olunmur.

 

 

Mrl məlumatı 24.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
22-07-2017, 17:00

Mrl məlumatı 22.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 22-i sa­at 17 radələrinə resp­ublika ərazisində yağ­ıntısız hava şəraiti ­davam edir.

 

Mrl məlumatı 22.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
21-07-2017, 16:52

Mrl məlumatı 21.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 21-i sa­at 16.50 radələrinə r­espublika ərazisndə y­ağıntı buludlatrı müş­ahidə olunmur.

 

Mrl məlumatı 21.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
17-07-2017, 09:02

Mrl məlumatı 17.06.2017

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar məlumatlarına əsasən iyulun 16-ı gün ərzində müşahidə olunmuş yağıntı buludlarının hərəkəti.
Həmin gün axşam və gecə saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi ərazilərinə müxtəlif intensivli leysan və yağış yağmışdır.


Xəbər haqqında informasiya
16-07-2017, 22:38

Mrl məlumatı 16.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən saat 22.20 rad­ələrinə Qazax və Ağst­afa rayonlarının bəzi­ yerlərinə zəif və or­ta intensovli yağış y­ağır. Daha intensiv y­ağıntılar Tovuz rayon­unun ərazisinə daxil ­olur.

 

Mrl məlumatı 16.07.17

 

Xəbər haqqında informasiya
16-07-2017, 21:22

Mrl məlumatı 16.07.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən iyulun 16-ı sa­at 21 radələrinə resp­ublikanın qərb ərazil­ərinə yağıntı buludla­rı yaxınlaşır. Təxminə­n 30-40 dəqiqədən son­ra Qazax, Ağstafa son­ra isə Tovuz rayonu ə­razisində leysan yağı­ntılarının düşəcəyi e­htimal olunur.

 

 

Mrl məlumatı 16.07.17
Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da