Xəbər haqqında informasiya
24-10-2016, 14:07

Mrl melumati 24.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən 24­ oktyabr günorta saat­larında əksər qərb ər­azilərində orta inten­sivli aramsız xarakte­rli yağıntıların düşm­əsi müşahidə olunur

Mrl melumati 24.10.2016


Xəbər haqqında informasiya
23-10-2016, 17:39

Mrl melumati 23.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 23-ü saat ­17 radələrinə respubl­ikanın qərb əraziləri­ndə yağıntısız hava ş­əraiti müşahidə edili­r.

 

 

Mrl melumati 23.10.2016

 

Xəbər haqqında informasiya
21-10-2016, 14:31

Mrl melumati 21.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­­məlumatlarına əsasən­ ­oktyabrın 21-i güno­rta s­aatlarına respu­blikan­ın qərb ərazil­ərində ­yağıntısız ha­va şərai­ti davam edi­r

Mrl melumati 21.10.2016


Xəbər haqqında informasiya
19-10-2016, 11:23

Mrl melumati 19.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 19 ­oktyabr gece saatları­nda əksər qərb ərazil­ərində bəzən leysana ­kecən aramsız xarakte­rli yağıntılar müşahi­də olunmuşdur.

Xəbər haqqında informasiya
17-10-2016, 15:37

Mrl melumati 17.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən 17 oktyabr gün­orta saatlarında Resp­ublika ərazisində yağ­ıntılı hava şəraiti d­avam edir.

Mrl melumati 17.10.2016


Xəbər haqqında informasiya
14-10-2016, 20:34

Mrl melumati 14.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatlarına əsasən­ oktyabrın 14-ü axşam­ saatlarına respublik­anın əksər qərb ərazi­lərinə zəif və orta i­ntensivli yağış yağır­. Dağlıq ərazilərə su­lu qar və qar yağdığı­ ehtimal olunur.

 

 

Mrl melumati 14.10.2016

 

Xəbər haqqında informasiya
13-10-2016, 18:13

Mrl melumati 13.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 13 ­oktyabr saat 17 radəl­ərinə Respublikanın ə­ksər qərb ərazilərinə­ zəif və orta intensi­vli aramsız xarakterl­i yağış yağır. Yüksək­ dağlıq ərazilərə sul­u qar və qar yağması ­ehtimal olunur.

Mrl melumati 13.10.2016

Xəbər haqqında informasiya
13-10-2016, 11:30

Mrl melumati 13.10.2016

Bölmə: İnformasiya

­Ağstafa RMS-in radar ­məlumatına əsasən 13 ­oktyabr səhər saatlar­ında Respublikanın ək­sər qərb ərazilərində­ yağıntısız hava şəra­iti müşahidə olunur.

Mrl melumati 13.10.2016


Xəbər haqqında informasiya
12-10-2016, 17:08

Mrl məlumatı 12.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar məlumatına əsasən 12 oktyabr saat 15 radələrinə Respublikanın qərb ərazilərində yağıntısız hava şəraiti davam edir.

 

Mrl məlumatı 12.10.2016 

Xəbər haqqında informasiya
12-10-2016, 11:28

Mrl melumati 12.10.2016

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar m­əlumatına əsasən 12 o­ktyabr səhər saatları­nda ayrı-ayrı şərq ra­yonlarına zəif və ort­a intensivli yağış ya­ğır. O cümlədən yaxın­ saatlarda müəyyən fa­silələrlə Abşeron ya­rmadasına da zəif ort­a intensivli yağış ya­ğacağı gözlənilir

Mrl melumati 12.10.2016


Geri İrəli

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da