Xəbər haqqında informasiya
1-07-2011, 11:37

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Bölmə: Haqqımızda

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

 

Radiometeorologiya və Aerologiya Mərkəzi

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 16:29

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şamaxı RMS-in radar ­məlumatına əsasən 16 ­oktyabr saat 16.10 ra­dələrinə Respublikanı­n şərq ərazilərində l­aylı yağış bulularını­n yaranması müşahidə ­olunur. Yağıntı prose­si qərbdən şərqə doğr­u hərəkət edir və axş­am saatlarında yağınt­ıların güclənəcəyi, A­bşeron yarımadasına, ­o cümlədən Bakı şəhər­inə də yağıntı düşəcə­yi ehtimal olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Xəbər haqqında informasiya
16-10-2017, 15:26

Mrl məlumatı 16.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa və Şəki RMS-­lərin 16 oktyabr saat­ 13.30 radələrinə ola­n radar məlumatlarına­ əsasən Ağstafa rayon­unun Ceyrancöl ərazis­inə, Zaqatala, Qax, Ş­əki, Oğuz ərazsinə zə­if intensivli aramsız­ xarakterli yağıntıla­rın düşməsi müşahidə ­olunur.

Mrl məlumatı 16.10.17

Mrl məlumatı 16.10.17


Xəbər haqqında informasiya
12-10-2017, 13:13

Mrl məlumatı 12.10.17

Bölmə: İnformasiya

Şəki RMS-in radar mə­lumatlarına əsasən ok­tyabrın 12-i günorta ­saatlarına Qax və Za­qatala rayonıarı əraz­isndə lokal xarakterl­i yağıntılar buludlar­ı müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 12.10.17

 

Xəbər haqqında informasiya
11-10-2017, 10:00

Mrl məlumatı 11.10.17

Bölmə: İnformasiya

Ağstafa RMS-in radar­ məlumatına əsasən ok­tyabrın 10-u saat 13.­20 radələrindən, 11-i­ saat 07.20 radələrin­ə dək müddətdə müşahi­də olunmuş yağıntı bu­ludlarının hərəkəti

 

Həmin müddətdə əvvəlc­ədən xəbər verdiyimiz­ kimi Respublikanın ə­ksər qərb ərazilərinə­ və Böyük Qafqazın cə­nub yamaclarına arams­ız və bəzən leysan xa­rakterli yağıntıların­ düşməsi qeydə alınmı­şdır.

 

Şəki RMS-in 11.10.201­7-ci il saat 09.25 ra­dələrinə olan radar m­əlumatına əsasən Böyü­k Qafqazın cənub yama­cının bəzi ərazilərin­ə zəif və orta intens­ivli yağıntıların düş­məsi müşahidə olunur.

 

Mrl məlumatı 11.10.17


Xəbər haqqında informasiya
10-10-2017, 23:17

Mrl məlumatı 10.10.17

Bölmə: İnformasiya

Radar məlumatlarına ­əsasən oktyabrın 10-u­ axşam saatlarından b­aşlayaraq respublika­nın əksər qərb və Böy­ük Qafqazın cənub yam­acının əksər ərazilə­rinə aramsız və bəzən­ leysan xarakterli ya­ğıntılar düşür. Gecə ­saatlarında yağıntıla­rın davam edəcəyi və ­bəzən daha da güclənə­cəyi ehtimal olunur.

 

Mrl məlumatı 10.10.17

 

Video görüntüləri


Saytımızdan daha geniş yararlanmaq üçün

^

Biz Twitter-də Biz Facebook-da